ADVENT

08.01.2019 17:50

Poslední měsíc v roce patřil kouzelnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Barbory a Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly motivačně sjednoceny a vedly k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro dámy z Dámského klubu a ke společnému radostnému prožívání vánočního času.

První adventní neděli jsme ve spolupráci se spolkem Šikovné ručičky uspořádali tradiční adventní dílnu. Mezi vyráběním měly děti možnost zhlédnout divadelní pohádku. Závěrem adventní dílny bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na návsi obce Stračov.

S rodiči a občany obce Stračova a Klenice jsme se sešli v pátek 21.12. v kostele sv. Jakuba při vánočním koncertu, kde děti se Stračovskými hězdičkami předvedly své recitační, taneční, pohybové a hudební pásmo o narození Ježíška. Dárečky, které jsme pod stromečkem objevili, jsme vzápětí důkladně prozkoumali. Nezapomněli jsme ani na děvčata z Dámského klubu, které jsme potěšili hudebně pohybovým vánočně laděným pásmem a přáníčkem.

—————

Zpět