Adventní čas ve školce

02.01.2014 17:58

Poslední měsíc v roce patřil krásnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly motivačně sjednoceny a vedly k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro rodiče a ke společnému radostnému prožívání vánočního času. Zahájili jsme plaveckou výuku v Hořicích.

Co jsme společně prožili

První adventní neděli jsme ve spolupráce se spolkem Šikovné ručičky uspořádali adventní dílnu. Dveře školky se tak otevřely nejen našim dětem, ale i všem, kteří si chtěli něco pěkného vyrobit, či jen tak si prohlédnout prostory školky nebo si jen tak zavzpomínat na dětský věk a příjemně si popovídat. Závěrem adventní dílny bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na návsi obce Stračov.

Druhý prosincový den jsme se vydali do nedalekých Milovic, kde jsme měli možnost zhlédnout generálku vánoční besídky místní základní školy. Po pěkném kulturním zážitku jsme si prohlédli prostory základní školy a obdivovali jsme výtvory podzimního tvoření žáčků. Těšíme se na další setkání, která společně se Základní školou Milovice plánujeme.

Zdařilou akcí také byl „Čertí rej“. Školka se proměnila v malé peklo se svými velkými i malými čertíky. Po promenádě všech čertíků následovaly čertí hrátky, zkouška čertí odvahy a obratnosti, a nechyběl ani čertí tanec. Na konec přišel i pekelník všech pekelníků, čert s pytlem pro malé hříšníky. Nakonec si ale nikoho neodnesl, ale vyřídil pozdrav od Mikuláše a Anděla a předal dětem čertí balíček za jejich odvahu a zdatnost při zdolávání pekelných překážek…


S rodiči jsme se sešli na vánoční besídce, kde děti mohly předvést své recitační, taneční, pohybové a hudební pásmo, a při třetí adventní neděli v kostele sv. Jakuba při vánočním koncertu. Vánoční nadílka rozzářila očička všech dětí. Dárečky, které jsme pod stromečkem objevily jsme vzápětí důkladně prozkoumali. Nezapomněli jsme ani na děvčata z Dámského klubu, které jsme potěšily hudebně pohybovým pásmem a přáníčkem.

Fotogalerie

—————

Zpět