Seznam přijatých uchazečů

12.05.2014 12:00

Mateřská škola, Stračov, Stračov 15, 503 14 Stračov

 

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

Ředitelka mateřské školy, Stračov, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Stračov, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

                                        Registrační číslo:

01/2014

Přijat

02/2014

Přijat

05/2014

Přijat

07/2014   

Přijat

08/2014   

Přijat

12/2014   

Přijat

13/2014  

Přijat

14/2014

Přijat

16/2014

Přijat

 

 

Ve Stračově dne 9. 5. 2014                                    Mgr. Monika Králová, ředitelka školy

 

výsledek přij. 2014.pdf (75,7 kB)

—————

Zpět