Výsledek přijímacího řízení

07.05.2018 15:42

VÝSLEDEK PŘIJÍMÁNÍ 2018.pdf (125,9 kB)

MATEŘSKÁ ŠKOLA, STRAČOV, STRAČOV 15, 503 14 STRAČOV

 

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, Stračov, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Stračov, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

01

PŘIJAT

02

PŘIJAT

03

PŘIJAT

04

PŘIJAT

05

PŘIJAT

06

PŘIJAT

07

PŘIJAT

08

PŘIJAT

09

PŘIJAT

10

PŘIJAT

11

PŘIJAT

12

PŘIJAT

 

Ve Stračově dne 7. 5. 2018                       Mgr. Monika Králová, ředitelka školy, v.r.

 

 

—————

Zpět