VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

10.05.2017 09:29

MATEŘSKÁ ŠKOLA, STRAČOV, STRAČOV 15, 503 14 STRAČOV

 

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Ředitelka mateřské školy, Stračov, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Stračov, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3 a, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

01

PŘIJAT

02

PŘIJAT

03

PŘIJAT

04

PŘIJAT

05

PŘIJAT

06

PŘIJAT

07

PŘIJAT

08

PŘIJAT

09

PŘIJAT

 

 

 

Ve Stračově dne 10. 5. 2017       Mgr. Monika Králová, ředitelka školy

—————

Zpět