Školní jídelna

Děti dostávají po celý den plnohodnotnou a vyváženou stravu dle norem. Jídelníček pečlivě sestavuje paní kuchařka a vedoucí ŠJ Petra Ryglová, která navštěvuje různé semináře, kde se stále vzdělává a kontrolujíe správnou skladbu jídelníčku.

Ze zdravotních důvodů dítěte, v mezích možností, respektujeme výjimku ve stravě.

Děti mají k dispozici dostatek tekutin po celý den svého pobytu v MŠ. Je zaveden pitný režim, děti mají každý svou skleničku na označeném a přístupném místě. 

Nikdy nenutíme děti do jídla. Pedagogové se stravují společně s dětmi a tím jim jsou přirozeným vzorem.